06 1 614 2033

Vezetékes telefon

E-mail cím

Planet Energy Magyarország Kft.

Planet Energy Magyarország Kft. energetikai projektek szakmai előkészítését és lebonyolítását végzi. Ügyfeleink számára független mérnöki tanácsadást nyújtunk a projektötlet kidolgozásától a beruházás fizikai megvalósításáig. Cégünk az energetikai műszaki tanácsadás területén közel 10 éves tapasztalattal és országosan kiemelkedő referenciákkal rendelkezik.

Kiemelt tevékenységeink:

  • Épületek energetikai felmérése, épületenergetikai tanúsítvány készítése
  • Energetikai Szakreferensi tevékenység nyújtása gazdálkodó szervezetek számára
  • Energiahatékonysági Intézkedési Tervek készítése közintézmények számára
  • Építészeti / gépészeti tervezés energetikai beruházásokhoz kapcsolódóan
  • Energetikai pályázatok szakmai dokumentációjának összeállítása és a kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása.
  • Tervtanácsadási, illetve műszaki projektmenedzsment feladatokat ellátása.
  • Nagyvállalati energetikai audit készítése.
  • Települési és regionális energetikai stratégia kidolgozása
  • Befektetéselemzés, projektaudit

Részletesebben

Épületek energetikai felmérése, épületenergetikai tanúsítvány készítése

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet alapján végzett épületenergetikai felmérés, melynek keretében informatikai modellben bemutatjuk az épület jelenlegi, illetve a korszerűsítendő (tervezett) energetikai állapotát. Mindkét változatra a hatályos jogszabályoknak megfelelő energetikai számítást, illetve épületenergetikai tanúsítványt állítunk ki.
Igény esetén a javasolt beruházásra költségbecslést, és megtérülési számítás készítünk.

Energetikai szakreferensi szolgáltatás nyújtása

Az energiahatékonyságról szóló hazai szabályozás 2016. december 21-től kötelezővé teszi az energetikai szakreferens igénybevételét a 400.000 kWh villamos energia, vagy 100.000 m3 földgáz, illetve 3.400 GJ hőenergia fogyasztást elérő gazdálkodó szervezetek számára. Az energetikai szakreferensnek a gazdálkodó szervezettől munka jogilag és társasági jogilag függetlennek kell lennie. Cégünk jogosult az energetikai szakreferensi tevékenység végzésére, és ezt a tevékenységet számos kiemelt hazai gazdálkodó szervezetnél jelenleg is ellátja.

Energiahatékonysági Intézkedési Tervek készítése közintézmények számára

A közintézményi tulajdonban és használatban álló, közfeladat ellátását szolgáló épületek üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezeteknek kötelező ötévente Energiamegtakarítási Intézkedési Tervet készíteniük, és azt a készítés évében március 31-ig megküldeniük a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája felé. Cégünk a intézkedési tervek összeállításában nyújt mérnöki segítséget. Az intézkedési tervben meg kell határozni a beruházást nem igénylő, a kis beruházási költséggel, illetve a nagyobb beruházással megvalósítható energiahatékonysági fejlesztéseket, illetve azok várható energetikai hozamait.

Építészeti / gépészeti tervezés energetikai beruházásokhoz kapcsolódóan

Cégünk vállalja épületek energetikai korszerűsítését megalapozó építészeti-műszaki terveinek teljeskörű összeállítását (beleértve építészet, gépészet, villamosság, statika, ill. egyéb érintett szakágak), vagy már elkészített tervdokumentációk tervellenőrzését, tervezői művezetést.

Energetikai pályázatok kidolgozása, projektmenedzsment, tervezés

Energetikai korszerűsítést megalapozó hazai és európai uniós energetikai pályázatok szakmai kidolgozásával (beleértve a pályázatban előírt háttér tanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok, projekt tervek, illetve projektköltségvetés összeállítását), továbbá a projekt megvalósítási időszakában projektmenedzsment feladatok ellátásával is kiszolgáljuk Ügyfeleink igényeit. Projektmenedzsment tevékenység keretében a pályázati elszámolások, kifizetési kérelmek összeállítását, a szükséges beszámolók elkészítését végezzük egészen a projekt pénzügyi és fizikai lezárásig.

Tervtanácsadási, illetve műszaki projektmenedzsment feladatokat ellátása.

Energetikai beruházások előkészítése és lebonyolítása során a Megrendelő támogatási műszaki kérdésekben beleértve a tervezési, (köz)beszerzési, valamint kivitelezési szakaszt. A feladat kiterjed a tervezési program összeállítására, az elkészült tervdokumentációk átnézésére, a költségek ellenőrzésére, a kivitelezés során kooperációkon való részvételre és a Megrendelő képviseletére műszaki kérdésekben.   

Nagyvállalati, vállalati és intézményi energetikai audit

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 22. § (1) alapján a nagyvállalat tevékenysége energetikai jellemzőinek megismerése céljából köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni.
Az előírás értelmében a kötelezettségi körbe tartozó nagyvállalatoknak energetikai auditálást kell lefolytatniuk a szervezet épületállományára, technológiai és logisztikai folyamataira vonatkozóan. 

A vállalati energetikai audit pénzben határozza meg a megtakarítási lehetőségeket, illetve az ezt eredményező lehetséges beruházásokat, és kiterjed a vállalatnál alkalmazott energiahordozók és költségeik meghatározására, a fogyasztási trendek, lekötött kvóták elemzésére, az energiavesztesége feltárására, a költséghatékonyabb energiafelhasználási megoldások, illetve üzemeltetési eljárások vizsgálatára, továbbá a megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségeinek elemzésére.
Az energetikai audit elkészítése jogszabályi kötelezettségtő függetlenül elkészíthető, és ésszerű egyéb nagy energiafogyasztású vállalatok, szervezetek, illetve intézmények esetében is.

Települési és regionális energetikai stratégia kidolgozása

Települések illetve régiók számára segítséget nyújtunk komplett energetikai fejlesztést célzó akciótervek, stratégiák kidolgozásában, a település, régió jelenlegi állapotának és lehetőségeinek feltérképezésében, az elérendő célok valamint a megvalósítás eszközeinek megválasztásában.

Befektetéselemzés, projektaudit

Beruházási, fejlesztési elképzelésekhez pénzügyi elemzést végzünk, melynek keretében kiszámítjuk a beruházás megtérülési és egyéb fontos pénzügyi mutatóit. Ezekre alapozva üzleti tervet, valamint igény esetén megvalósíthatósági tanulmányt készítünk.

© 2021 Planet Energy Magyarország Kft.
Minden jog fentartva.

Készítette: Honlapépítők

Keresés